Source Code Himpunan Menggunakan Java - RM Tutorial

Terbaru

10 October 2017

Source Code Himpunan Menggunakan Java


Ini adalah source code mencari nilai himpunan berbasis Java
 
import javax.swing.JOptionPane;
import java.io.*;

public class himpunan{ /*nama kelas utama*/
  int S[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
    int[] himpunanA= new int[10];
    int[] himpunanB= new int[10];
    int jumlahAnggotaA;
    int jumlahAnggotaB;
  
  public void inputAnggota(){ /*nama kelas untuk inputAnggota*/
    String SjumlahAnggotaA=JOptionPane.showInputDialog("Masukkan Jumlah Anggota Himpunan A : ");
    jumlahAnggotaA = Integer.parseInt(SjumlahAnggotaA);

  for(int i=1;i<=jumlahAnggotaA;i++){
    String ShimpunanA=JOptionPane.showInputDialog("Anggota "+i+" : ");
    himpunanA[i]=Integer.parseInt(ShimpunanA);
      }

    String SjumlahAnggotaB=JOptionPane.showInputDialog("Masukkan Jumlah Anggota Himpunan B : ");
    jumlahAnggotaB = Integer.parseInt(SjumlahAnggotaB);

      for(int i=1;i<=jumlahAnggotaB;i++){
    String ShimpunanB=JOptionPane.showInputDialog("Anggota "+i+" : ");
    himpunanB[i]=Integer.parseInt(ShimpunanB);
      }
  }
  
  public void tampilAnggota(){ /*nama kelas untuk tampilAnggota*/
    System.out.print("Anggota Himpunan A = { ");
      for(int i=1;i<=jumlahAnggotaA;i++){

    System.out.print(himpunanA[i]+"  ");
      }
      System.out.println("}");

    System.out.print("Anggota Himpunan B = { ");
      for(int i=1;i<=jumlahAnggotaB;i++){
        
 System.out.print(himpunanB[i]+ " ");
      }
      System.out.println("}");
  }
  
 public void himpunanGabungan(){ /*nama kelas untuk himpunanGabungan */
    System.out.print("Himpunan Gabungan A U B : { ");
  for(int i=1;i<=jumlahAnggotaA;i++){
        
 System.out.print(himpunanA[i]+" ");
      }
  
  for( int i=1;i<=jumlahAnggotaB;i++){
       boolean adaSama = false;
  for(int j=1;j<=jumlahAnggotaA;j++){
   if(himpunanB[i]==himpunanA[j])
            adaSama=true;
  }
  if(adaSama==false){
         
 System.out.print(himpunanB[i]+" ");
  }
  } 
 System.out.println("}");
  }

 public void himpunanIrisan(){ /*nama kelas untuk himpunanIrisan*/
    System.out.print("Himpunan Irisan A n B : { ");

      for( int i=1;i<=jumlahAnggotaB;i++){
       boolean adaSama = false;
        for(int j=1;j<=jumlahAnggotaA;j++){
   if(himpunanB[i]==himpunanA[j])
            adaSama=true;
  }
  if(adaSama==true){
    
 System.out.print(himpunanB[i]+" ");
  }
      }
    System.out.println(" }");
  }
  
  public void himpunanSelisih(){ /*nama kelas untuk himpunanSelisih*/
    System.out.print("Himpunan Selisih A - B : { ");
      
  for( int i=1;i<=jumlahAnggotaA;i++){
       boolean adaSama = false;
        for(int j=1;j<=jumlahAnggotaB;j++){
   if(himpunanA[i]==himpunanB[j])
            adaSama=true;
  }
  if(adaSama==false){
    
 System.out.print(himpunanA[i]+" ");
  }
      }
  System.out.println("}");

    System.out.print("Himpunan Selisih B - A : { ");
      
  for( int i=1;i<=jumlahAnggotaB;i++){
       boolean adaSama = false;
        for(int j=1;j<=jumlahAnggotaA;j++){
          if(himpunanB[i]==himpunanA[j])
            adaSama=true;
  }
  if(adaSama==false){
        
 System.out.print(himpunanB[i]+" ");
  }
      }
  System.out.println("}");
  }

 public void himpunanKomplemen(){ /*nama kelas untuk himpunanKomplemen*/
 System.out.print("Himpunan A': ");
  System.out.print(" { ");
   boolean adaSama = false;
  for(int i=1;i